top of page
  • kyivnayar

Як скласти позовну заяву до суду?

Оновлено: 26 лист. 2022 р.Сьогодні ми поговоримо про те, як скласти позовну заяву до суду. Адже в житті кожної людини хоча б раз в житті виникає потреба у зверненні до суду, з метою вирішення спорів у судовому порядку.

В деяких випадках люди звертаються до юристів, адвокатів, а в деяких намагаються скласти таку заяву самі.

На перший погляд складання позовної заяви до суду виглядає нетяжко, але потрібно пам'ятати, що від правильності та дотримання вимог передбачених статтями 174-181 ЦПК України і визначить як далі піде справа.

Норма ч.3 ст.175 ЦПК України передбачає форму та зміст позовної заяви враховуючи це позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

4. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

5. У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

6. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Також обовязково не слід забувати про ціну позову, а також про сплату судового збору, який встановлюється законом, це є обовязковою умовою для призначення підготовчого провадження у справі, тому що в такому разі ви ризикуєте отримати ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Але якщо позовну заяву було подано з вищезазначеними порушеннями, суддя може винести ухвалу про усунення недоліків та надати Вам час (найчастіше це 5 днів) на усунення недоліків з моменту отримання вищевказаної ухвали.

Відповідно до статті 177 документи, що додаються до позовної заяви

1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

У разі подання до суду позовної заяви та документів, що додаються до неї в електронній формі, позивач зобов’язаний додати до позовної заяви доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів.

Відповідно до ч.11 ст.187 ЦПК України суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175, 177 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п’яти днів з дня вручення позивачу ухвали.

Тому враховуючи вищевикладене перед тим як відправляти позовну заяву до суду переконайтесь чи додержані вимоги статтей 175, 177 ЦПК України, а також перевірте чи правильно сплачено судовий збір (за кожну вимогу у позовній заяві встановлюється різна сума судового збору).

Однак перед тим як розраховувати суду судового збору, необхідно врахувати статтю 5 Закону України "Про судовий збір", адже пільги та є справи, за які судовий збір не сплачується.

Є дуже корисний сайт для розрахунку суми судового збору iplex.com.ua

Якщо Вам необхідна допомога у складанні позовної заяви до суду, звертайтесь до нас, ми Вам допоможемо, а також додатково проконсультуємо щодо подальших Ваших дій!


Телефонуйте +380509991400, +380679991400 , або пишіть в чат сайту.


1 Comment


Unknown member
Oct 31, 2022

Чудова стаття!

Like
bottom of page